Sponsorointi

Polar-Automaatio panostaa sponsoroinnissaan erityisesti lasten ja nuorten harrastus- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Pidämme tärkeänä, että harrastusyhteisöille osoittamamme tuki näkyy nimenomaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantumisena sekä harrastuskustannusten pienenemisenä. Tavoitteena on, että tukemme avulla mahdollisimman monella lapsella ja nuorella on mahdollisuus haluamaansa harrastukseen ilman taloudellisia esteitä.

Pidämme tärkeänä, että tukemme näkyy siellä, mihin se on tarkoittettu suunnattavaksi. Kaikessa sponsoroinnissa pyritään saamaan yhtiön näkökulmasta mahdollisimman paljon vaikuttavuutta tuomalla esille tuettavaa tapahtumaa tai sponsoroitavaa kohdetta yhtiön viestinnässä ja erilaisilla yhteistyömalleilla. Toivomme siis hakemuksen tekijältä ideoita ja esityksiä erilaisista monipuolisista yhteistyömalleista.

Sponsorointi- ja tukihakemukset voi jättää sähköpostitse osoitteeseen markus.saloniemi@polar-automaatio.fi