Energia

Energiateollisuudessa olemme  hyödyntäneet paperi- ja selluteollisuuden sekä terästeollisuuden kuumien olosuhteiden tuomasta kokemuksesta. Kattila- ja poltinosaamista on pystytty hyödyntämään energiateollisuuden kiinteän polttoaineen-, öljy- ja kaasukattiloissa. Lämmöntalteenotto ja höyrylinjojen osaamisesta on ollut hyötyä kaukolämpölaitosten suunnittelussa ja toteuttamisessa.