Polar-Automaatio Oy:n kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeeseen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta. Avustus voi kuitenkin olla yhteensä enintään 50% avustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista.

Hankkeen tavoitteena on vienti- ja myyntistrategioiden kehittäminen valituille kohdealueille, joiden avulla yritys voi laajentaa toimintaansa pysyvästi kyseisille alueille.

EU Ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.