referenssit

Outokumpu Stainless Oy

год
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Расположение
Tornio, Suomi

2004
Terässulaton saneeraus, uuninmuuntajan erotinohjausten suunnittelu

Terässulaton saneeraus, senkka-asema 1, sähkönsiirron suunnittelu

Terässulaton saneeraus, kameravalvontajärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto

Terässulaton saneeraus, SA1/AOD1/VKU1 turvalogiikkajärjestelmä, sovellus- ja kenttäsuunnittelu sekä käyttöönotto ja turvalogiikkakaappien toimitus, HIMA, Himatrix

Terässulatto 1 senkka-asema ja AOD1 UPS-jakelun suunnittelu

Terässulaton saneeraus, VKU1 pölynpoisto, ohjauspulpettien ja kenttäkoteloiden toimitus

Terässulaton saneeraus, AOD1, CRK1 pölynkäsittelyn suunnittelu ja käyttöönotto, ABB Master/Advant

Terässulaton saneeraus, Senkka-aseman langansyöttökoneen automaation kenttä- ja sovellussuunnittelu sekä käyttöönotto, ABB 800XA

HP1, Tasavirtakäyttöjen vahinkokäynnistysten estot, kokonaistoimituksena

Nauhanjäähdytyksen uudistuksen automatisointi kokonaistoimituksena, ABB MAster

HP1 UPS-järjestelmä, Powerware, asennus, as.valvonta, käyttöönotto ja käytön opastus

HP2:n automaation esiselvitys

2005
Kelainuunin varakannen automaation suunnittelu

VKU2, JVK2 ja SA2 hydrauliikkahuoneitten happitason mittauksien sovellus- ja kenttäsuunnittelu sekä käyttöönotto, Honeywell Total Plant

Tukivalssien laakerointilaitteiston prosessisähköistys ja automaatio kokonaistoimituksena

JTSU1, 1-linjan keskusuusintojen suunnittelu

2006
HP2-linja, automaation kenttälaitteiden määrittely

JT-sulatto pölymittausten kenttäkoteloiden valmistus

Kaasuhälytystaulujen suunnittelu ja valmistus

Kuumavalssaamon KUPU-uunien kaasu-ja jäähdytyslinjojen automaatio, suunnittelu, asennukset ja kaapelointi sekä käyttöönotto

Automaatiosuunnittelua eri osastoille

2007
HP2-linjan modernisointi
Esisuunnittelu, automaation kenttä- ja sovellussuunnittelu, Siemens PCS7

HP2-linjan palveluprosessien esisuunnittelu

AE-mittalaitteiden pävitys

Automaatiosuunnittelua eri osastoille

2008
HP2-linjan modernisointi, esisuunnittelu

Senkka-asema 1, langansyöttökoneen turvalogiikan ohjelmointi ja liitynnät ABB-järjestelmään

CRK1, hätäseisjärjestelmä
Turvalogiikkakaapin toimitus
Perus-,kenttä ja sovellussuunnittelu sekä käyttöönotto, HIMatrix F60

JT-sulatto, VKU1 senkkavaunu
Kenttä ja sovellussuunnittelu

Regenerointi 2, ABB Advant-järjestelmän laajennus, suunnittelu ja toimitus

CRK1 automaation uusinta, vaihe 1, hw-suunnittelu Honeywell Experion PKS

Automaatiosuunnittelua eri osastoille

2009
RAP5-linja, peittauksen automaation ja sähköistyksen uusiminen, Siemens S7-400

CRK1 automaation uusinta, vaihe 2, hw-suunnittelu, Honeywell Experion PKS

Automaatiosuunnittelua eri osastoille

2010
Terässulatto, Sähkövalokaariuuni 1, automaatiojärjestelmän modernisaatio, (ABB IT800xA)

AOD1 automaatiojärjestelmän modernisaatio. (ABB IT800xA)

Jaloterässulatto, AEF1 hydraulijärjestelmän modernisaatio. (ABB IT800xA)