Uutiset

Polar-Automaatio Oy:n kansainvälistymisvalmiuksen kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeeseen valtionavustuksesta yritystoiminna kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta. Avustus voi kuitenkin olla yhteensä enintään 50% avustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista.

Hankkeen tavoitteena on vienti- ja myyntistrategioiden kehittäminen valituille kohdealueille, joiden avulla yritys voi laajentaa toinitaansa pysyvästi kyseisille alueille.

EU Ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan aluekehitysrahasto

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020